Ügyvédi munkám fő területei a polgári jog és a közigazgatási jog.
Ingatlan- (adásvétel, ajándékozás, telekalakítás, használati szerződések) és cégügyekkel, ezen belül főként társaságok alapításával és a szerződéseik módosításával foglalkozom.
Szinte az ügyvédi pályám kezdeteitől vállalok közigazgatási joggal kapcsolatos perekben képviseletet, jórészt oktatási területen.
Folyamatban lévő ügyeim között vannak ezen kívül kártérítéssel, örökléssel és végrehajtással kapcsolatos eljárások éppúgy, mint birtokper és fizetési meghagyásos eljárás.