TÁJÉKOZTATÁS A HONLAP HASZNÁLÓLÓJÁNAK ADATKEZELÉSI KIKÖTÉSRŐL

Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a
szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.

A személyes adatok címzettjei: az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat
ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és
adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5
év.

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés
céljából a társaság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a
Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, valamint törvényi
felhatalmazás alapján az illetékes hivatalok, hatóságok és bíróságok részére.

Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről
információk a honlapon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

A honlap használatával Ön hozzájárul az önkéntesen megadott személyes adatai
kezeléséhez.